Zakład Mleczarski PROMLECZ w Robakowie położony jest w centralnej części województwa kujawsko – pomorskiego, na pograniczu Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, objętych programem Natura 2000.


Firma rozpoczęła swą działalność w kwietniu 1994 roku. W chwili obecnej siedziba mieści się w Robakowie, w powiecie chełmińskim. Pierwszą produkcję stanowiły sery dojrzewające. Jednak intensywna działalność marketingowa a także gruntownie przeprowadzona modernizacja pod kątem dostosowania Zakładu do wymogów sanitarnych obowiązujących w Unii Europejskiej spowodowały sukcesywne zwiększanie produkcji oraz wprowadzenie na rynek nowej bazy produktowej. Zakład Mleczarski PROMLECZ wdrożył i pracuje w Systemie Zapewniania Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności HACCP, który ma zagwarantować produkcję wyrobów nabiałowych z mleka najwyższej jakości w odpowiednich warunkach higienicznych.


Wszyscy Pracownicy Zakładu Mleczarskiego PROMLECZ są zaangażowani w sprawę wytwarzania asortymentu zaspokajającego potrzeby Konsumentów, tak jak i w dalszy pomyślny rozwój firmy. Dążymy do uzyskania coraz wyższej jakości swoich produktów także dla własnej satysfakcji. Naszym celem jest stałe wychodzenie naprzeciw wymaganiom Klientów i przewidywanie ich oczekiwań.